iwenfrdehifaes

טופס 4

טופס 4

מאמר זה סוקר את מרבית הדברים אליהם יש להתיחס במהלך הבנייה כדי לזכות באישור הרשות המקומית על טופס האיכלוס. כמובן שייתכנו שינויים ברשויות מסויימות ולכן יש להקפיד עוד לפני הבנייה ולפנות לרשות המקומית כדי לקבל את הדרישות המתאימות למקום בו בונים.

 טופס 4 שנקרא גם טופס איכלוס, למעשה קובע שהמבנה ראוי למגורים עם כל המשתמע מכך. עבור הטופס זה יש להתכונן מתחילת הבניה ובוודאי שאסור להתחיל להתייחס להנחיות הטופס רק בסוף הבנייה ורק אז להתחיל את הטיפול בארגון דרישות טופס 4 המיוחל, דבר זה יכול לגרום לעיכובים מיותרים רבים.

כדי לקבל את האישור על טופס 4 יש ראשית להקפיד על בניה בהתאם לתוכניות שאושרו ברשות המקומית (גרמושקה) ולהקפיד על ביצוע עבודות בהתאם לתקנות הבניה ולהנחיות הרשויות (לדוגמא יש להקפיד על מימדים נאותים של שוחות הביוב המותאם לעומק כל שוחה, להקפיד על גודל המרתף, להקפיד על חומרי הגמר של המבנה עצמו ועל החומה, בעיקר בחזית המבנה, ועוד...).

במהלך הבניה יש לשמור ולתייק את כל המסמכים והקבלות שמקבלים מבעלי המקצוע למיניהם (כמו אישורי בדיקה ואישורי ביצוע למיניהם) ורצוי גם לצלם ולהשאיר ברשותכם עותק של כל מסמך שאותו אתם נדרשים למסור. עם קבלת היתר הבניה יש לקרא את ההנחיות המופיעות על גב ההיתר. הנחיות אלו הם התנאים אותם יש לקיים כדי לקבל טופס 4.

עוד לפני תחילת הבנייה יש להקפיד על הפעולות להלן:

 1. לפנות למשרדי ההנדסה של הראשות המקומית ולקבל את פירוט האישורים הנדרשים ופירוט בעלי המקצוע בראשויות השונות במקום האחראים על התיאום לבדיקות באתר.
 2. לפנות למעבדה לבדיקת בטונים ולחתום איתם על חוזה עבודה לביצוע בדיקות הבטונים ולאטימות הממ"ד ותקינות הטיח בממ"ד.
 3. במהלך הבניה יש להקפיד להזמין את מעבדות הבדיקה עבור הבטון והממ"ד והאינסטלציה והביוב בהתאם לדרישות הראשות המקומית.
 4. לפנות לאתר לפינוי פסולת ולחתום על הסכם לפינוי הפסולת.

להלן תמצית האישורים אותם יש להמציא והפעילויות שיש לבצע, כמובן ייתכנו שינויים ברשימה בהתאם לראשות המקומית:

 1. מחלקת הפיקוח על הבניה ופיתוח – יש להמציא אישור מהנדס על ביסוס הבניין ואישור מודד על מיקום המבנה והגדרות בהתאם לתוכניות כולל מפת מדידה עדכנית עד לשישה חודשים. (רצוי לסכם עם המודד שחידוש החתימה על המפות המדידה יהיו ללא תשלום נוסף)
 2. הג"א – יש להמציא אישורים מהמעבדה עבור תקינות בטונים, איטום והטיח ושאר הרכיבבים בממ"ד.
 3. תאגיד המים – אישור עבור איכות המים ובניית הביוב.
 4. איכות הסביבה – אישור פינוי פסולת לאתר מורשה – באחריות קבלן הפיתוח להשיג אישור זה מאתר הפינוי עמו חתמתם על הסכם הפינוי.
 5. מחלקת תברואה
 6. מחלקת כבאות
 7. אחזקת כבישים
 8. אישור בזק

שני הסעיפים הראשונים ידרשו את מירב המאמצים. לאחר מסירת כל המסמכים הדרושים צריך להזמין את המפקח של הראשות המקומית לבדיקת הממ"ד.

לאחר הכנת כל האישורים יש לתאם עם הראשות המקומית שליחת המפקח לבדיקה. רצוי להזמין את המפקח של הראשות המקומית עם המפקח שלכם ועם החשמלאי. במידה ויימצאו ליקויים, ייתכן והחשמלאי יוכל לתקן במקום דבר שימנע את הצורך בהזמנת המפקח לבדיקה חוזרת.

להלן פירוט נוסף לגבי מספר מהבדיקות העיקריות אותן נדרשים לבצע ולהמציא לרשות המקומית.

 

ממ"ד

לצורך בדיקת הממ"ד יש להכין את הדברים להלן:

1. יש להמציא אישור המעבדה עבור:

 • בדיקת הבטונים
 • אטימות ממ"ד
 • טיח הממ"ד

עבור תוצאת בדיקת בטון לקויה יש לקבל ממהנדס השלד מכתב המתיחס לליקוי שנמצא.

2. איטום הממ"ד:

 •  איטום שרוולי צנרת חשמל - באחריות החשמלאי
 • חלון אטום גזים עם תו תקן
 • דלת ממ"ד תיקנית, להקפיד על:
  • תנועה חופשית של הדלת ללא מכשולים
  • גומי איטום מלא על כנף הדלת
  • שאין זליגת אור ממשקוף הממ"ד ומהדלת
  • סגירת טובה של כל פתחי האיוורור כולל אטמים כפי הנדרש
  • התקנת מיזוג לפי תקן
  • ביטון חורי משקוף דלת וחלון

3. גופי תאורה ומנורות חירום לפי תקן - באחריות החשמלאי

4. קיום מדבקות תו תקן על החלון ועל הדלת. מדבקות אלו ניתנות לאחר שהממ"ד עובר בדיקה של מכון התקנים והג"א. מדבקות אלו אינן ניתנות להעברה ובכל מדבקה יש מספר סידורי ייחודי עבור הממ"ד שנבדק ואושר על ידי מכון התקנים.

5. בניית הממ"ד חייב להתאים בדיוק לפרטי הממ"ד בהתאם להיתר הבניה שאושר ע"י הג"א

6. אישור מספק המסנן של הממ"ד עבור התקנת המסנן כולל המספר הסיריאלי שלו

7. תצהיר מהנדס האחראי על ביצוע השלד על תקינות הבטונים של הממ"ד לפי תקנה 20א.

 

בדיקת אינסטלציה

המעבדה איתם חתמתם על החוזה לבדיקת הבטונים שלכם, הם גם האחראים לבדיקת מערכת הביוב והאינסטלציה. עם סיום עבודות הביוב והאינסטלציה יש להזמין אותם לבדיקה ואישור מערכות הביוב והאינסטלציה. לאחר הבדיקה תקבלו לידיכם דוח מפורט של ממצאי הבדיקה, לגבי צנרת המים ומרכיבי הצנרת השונים וגם לגבי שוחות הביוב ותקינות הקוטר שלהם לפי עומקם.

בנוסף, יש להמציא דוח חיטוי של מערכת המים – באתר משרד הבריאות ניתן למצא את רשימת המורשים לבדיקה.

לאחר השגת האישורים הנדרשים, יש לתאם ביקור עם המפקח של תאגיד המים, יחד איתו יש להזמין גם את האינסטלטור שביצע את העבודות במקום.

 

פיתוח

יש לקבל מהרשות המקומים את הטופס עם רשימת בדיקות הפיתוח ולוודא שכל הסעיפים המופיעים בטופס בוצעו בהתאם להיתר הבניה. בין שאר הדברים המפקח על הפיתוח יבדוק:

 1. קיום מפת מדידה עדכנית
 2. חניות בהתאם להיתר
 3. חומות וחיפוי החזית של החומות בהתאם להנחיות במקום
 4. מימדי הבניה בהתאם להיתר, קווי בניה בהתאם להיתר
 5. ניקוז ושיפועי גגות ושיפועי מגרש
 6. גוף תאורה עם מספר בית ושם משפחה
 7. מתקן אשפה - בהתאם לדרישות (בדרך כלל פח 360 ליטר + דלת , יש לבדוק אם נדרש קירות ורצפה מרוצפים + ברז)
 8. קיום פילר חשמל, בזק, כבלים, ברז מים, פח אשפה (תברואה)
 9. פינוי פסולת בניין (איכות הסביבה)
 10. מדרכה
 11. ועוד.

ועכשיו לאחר ביצוע כל התיקונים וקבלת כל האישורים אפשר סוף סוף לקבל את טופס 4 המיוחל אשר מהווה היתר לקבל טופס 5 שהוא תעודת גמר. צריך כעת להזמין את חברת החשמל לבדיקה לפני איכלוס כאן חשוב מאוד להזמין את החשמלאי שלכם. ובהמשך תקבלו הפניה מהרשות המקומית עבור תאגיד המים וחברת החשמל כדי להעביר את המונים מצריכת בניה לצריכה פרטית.

בעל ההיתר יכול להגיש את הבקשה לאישור חיבור תשתיות גם אם לא הושלמו כל העבודות (עבודות עפר, קירות תומכים, ניקוז, מערכת השקיה, תאורה, ריצוף, חנייה, גדרות וגינון), בתנאי שלא נשקפת סכנה למשתמשים במבנה וניתן להשתמש בו למטרה שלשמה הוקם באופן ראוי.

במקרה זה, יפקיד בעל ההיתר ערבות בנקאית להשלמת העבודות, בסכום שיקבע היועץ המשפטי של הוועדה המקומית.

מהנדס הוועדה יאשר את טופס הבקשה, יצהיר כי בדק את המבנה והוא ראוי לשימוש, יפרט את העבודות שיש להשלים, אם יש כאלה, וכן יחתום על גבי טופס הבקשה.

לאחר מכן, בעל ההיתר יגיש בקשה לאישור הספקת חשמל, מים וטלפון (טופס 3). אם הכול תקין, מהנדס הוועדה יחתום על טופס אישור להספקת חשמל, מים וטלפון (טופס 4).

 

קבלת תעודת גמר

בתוך שנה מועד אישור להספקת חשמל, מים וטלפון (טופס 4), על בעל ההיתר להגיש בקשה לתעודת גמר לבניין. מהנדס הוועדה יבדוק אם:

 • העבודה נעשתה והושלמה בהתאם להיתר ותנאיו
 • קוימו הוראות תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970
 • פסולת הבניין פונתה מהמגרש לאתר פסולת מורשה

בנוסף, ימסור מתכנן שלד הבניין אישור בכתב למהנדס הוועדה על כך שיש ברשותו תוכנית קונסטרוקציה מעודכנת.

לאחר שתנאים אלה יתקיימו, ימסור מהנדס הוועדה לבעל ההיתר תעודת גמר חתומה לבניין.

   

 

 

 

 

 

                                                                               

בשלב זה אם יש לכם שאלות אלינו...       

נשמח לענות על שאלותיכם              
נשמח להיפגש                       

נא למלא את השדות להלן ולהקיש שלח