iwenfrdehifaes

מאמרים - תכנון אדריכלי


Architecture Design

אדריכל ואדריכלות

אחת מן ההחלטות החשובות לפני תחילת הבניה היא ההחלטה לגבי עיצוב המבנה, החל מהעיצוב החיצוני וכלה בעיצוב הפנים.

היזם או בונה פרטי ירצה בדרך כלל להשפיע על אופי המבנה לפי הבנתו לגבי מרכיבים אסתטיים ופרקטיים של המבנה. ככל שתהיה מעורבות גדולה יותר של היזם או של בעלי הבית בתכנון, כך יגבר שיתוף הפעולה עם מתכנן הבניה דבר שיוביל להצלחת המיזם.

[למאמר המלא]

 


בחירת מגרש

לבחור מגרש

בעת קניית מגרש לבניה, יש להתיחס למספר גורמים, חלקם ברורים וקלים להבחנה ולהערכה וחלקם פחות בולטים.

כמובן שלפני רכישת המגרש, יש לבקש מבעלי הנכס להמציא אישור מלשכת רישום המקרקעין / מינהל מקרקעי ישראל / החברה המשכנת או כל גורם אחר המנהל את הרישום ביחס לנכס המעיד על כך שהם בעלי של הנכס. יש לבדוק שהנכס נקי מכל חוב או שעבוד / עיקול / או ממושכן לטובת חובות של בעל הנכס.

[למאמר המלא]


architecture programma

פרוגרמה אדריכלית

תכנון בית מגורים הוא ייחודי ומשתנה לפי נתוני המגרש עליו ייבנה הבית ובהתאם לדרישות הדיירים בעלי המקום.

 אדריכל המקבל ליידיו תכנון בית מגורים, נדרש לחקור ולהבין במגוון תחומים.

[למאמר המלא]

 


 

פיצול דירה - חלוקת דירה

פיצול דירה חלוקת דירה

בשנים האחרונות גברה נטיית הקבלנים לבנות בתים גדולים יחסית, בני למעלה משלושה חדרים ובשטח של מעל 100 מ"ר. במקביל, מחקרים מראים שחל גידול משמעותי במשקי בית קטנים (דייר אחד או שניים לדירה). מצב זה הגדיל משמעותית את הביקוש לדירות קטנות, וכמענה לביקוש זה, בעלי דירות רבים החלו בפיצול הדירות שברשותם במטרה להגדיל את התשואה מהנכס.

[למאמר המלא]

 


 

   

 

 

 

 

 

                                                                               

בשלב זה אם יש לכם שאלות אלינו...       

נשמח לענות על שאלותיכם              
נשמח להיפגש                       

נא למלא את השדות להלן ולהקיש שלח